CO2-reductie door stikstof beleid maximale snelheid: dubbele winst?!

stikstof beleid maximale snelheid

In maart 2020 verlaagde de overheid de snelheid van 130 naar 100 km/u op de snelwegen vanwege de stikstof crisis. Naast een verlaging in stikstofuitstoot, zagen we ook een reductie van CO2. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen NOx en CO2?  Stikstofoxiden (NOx) ontstaan bij de verbranding: stikstof (N) en zuurstof (O) moleculen uit […]