StoneCycling

Een Environmental Product Declaration (EPD) van de upcycling van bakstenen!

StoneCycling EPD

EPd

StoneCycling is een bedrijf met als missie om zoveel mogelijk afval te ‘upcyclen’ en om te vormen naar unieke en mooie bouwmaterialen. Een van hun producten zijn de WasteBasedBricks, gemaakt van bakstenen uit verschillende afvalstromen.  

Voor Stonecycling hebben wij een Environmental Product Declaration (EPD) uitgevoerd. Een EPD communiceert de informatie uit een eerder gemaakte Life Cycle Analysis (LCA). Met een EPD kunnen de inkopers gemakkelijk de milieu-impact van verschillende producten in kaart brengen. 

In de LCA worden de WasteBasedBricks vergeleken met de productie van standaard bakstenen. Naast algemene informatie en productie beschrijving zoals de verschillende producten en hun afmetingen, wordt ook aandacht besteed aan de berekening van de LCA in het EPD-rapport. 

De systeemgrenzen worden beschreven omdat er verschillende manieren zijn om een LCA te berekenen. In deze LCA wordt een cradle-to-gate benadering gebruikt. Dit betekent dat alle processen vanaf de winning/productie van de grondstoffen en energie(dragers) tot en met de productie van de bakstenen opgenomen zijn in de berekening.  

Er worden tabellen getoond van de levenscyclusinventarisatie van de producten. Inclusief al het energieverbruik en een overzicht van alle emissies als gevolg van de productieprocessen.

Om de voordelen van het vervangen van de conventionele grondstoffen door ‘afvalstromen’ uiteen te zetten, wordt een systeemuitbreiding scenario toegepast. Dit betekent dat er processen worden uitgesloten van het productiesysteem omdat deze door het gebruik van de afvalstromen wordt vermeden. Deze processen omvatten de definitieve afvalverwerking, mijnbouw en de transport van grondstoffen. 

Bovenstaande resulteert in een overzicht van de resultaten van de Life Cycle Analysis in een tabel en grafiek. Uit deze data kan voor de klanten van StoneCycling overzichtelijk worden afgelezen hoe de twee types WasteBasedBricks  zich verhouden tot normale bakstenen op verschillende milieucategorieën. De WasteBasedBricks besparen op nieuwe materiaal, voegen nieuwe waarde toe aan afvalstoffen en hebben een lager energieverbruik tijdens de productie omdat de bakstenen op lagere temperatuur worden gebakken.

Wil je meer weten over ons werk? Neem contact op