Stikstofdepositie berekening

Create impact by doing.
Het doel van CO2-Compensatie

Doel

Inzichtelijk maken van de stikstofdepositie doormiddel van een berekening.

Samenwerking

Telefonisch en/of mailcontact voor gegevens, duurt 7 werkdagen.

Berekenen van CO2-Compensatie

AERIUS-CAlculator

De methode voor het modelleren van stikstofdepositie.

Aan de slag met CO2-Compensatie

Start

Met een vrijblijvende offerte!

Voorbeeld MVO-Register rapport

Wat is een Stikstofdepositie berekening?

Een stikstofdepositieberekening maakt gebruik van de zogeheten AERIUS calculator. Samen brengen we de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) van een inrichting of project in kaart. Deze modelleren we in de AERIUS tool waardoor de verspreiding van de stikstof over Nederlandse Natura 2000-gebieden in kaart wordt gebracht.

Waarom?

Een stikstofdepositieberekening is in de eerste plaats nodig voor vergunningstrajecten. Bijvoorbeeld wanneer het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan, er een omgevingsvergunning nodig is of wanneer het bouwplan zich bevindt nabij Natura 2000-gebieden. Daarnaast kan de stikstofdepositieberekening, net als de CO2-voetafdruk, een mooi begin vormen van een reductie traject.

Wij verwijzen je graag door naar onze speciale website voor stikstofdepositie berekeningen.

Projecten

Stikstof handreiking
Onder leiding van C-creators, schreven wij samen met Platform31 een onderzoek over stikstofarme bouw. Samen met gemeenten en vertegenwoordigers uit de bouwsector brachten wij de meest kansrijke manieren in kaart om stikstofarm te bouwen in de provincie Noord-Holland.
Uithoornlijn Amsterdam
De uitvoering van de Uithoornlijn kwam door de stikstof crisis in nood. In opdracht van de gemeente en ARCADIS hebben we een stikstofarme bouwplaats berekend en samen met hen ingepland.
Energiehotel Ede
Samen met de Noordereng Groep hebben wij een stikstofarm en modulair bouwproces ontwikkeld om het Energiehotel naast Natura-2000 gebied de Veluwe te kunnen realiseren.
GroenWest Leeuwesteyn
Leeuwesteyn is een nieuwe, duurzame woonbuurt. Wij hebben voor 58 woningen stikstofdepositie berekeningen gemaakt in de Leidsche Rijn om de bouw mogelijk te maken!