Services

Create impact by doing.

Met onze services ondersteunen wij ondernemers in impact maken. We bieden diverse losse services aan, of voegen deze met jou samen tot een ROADMAP2030 naar  klimaatneutraal in 2030. Hieronder een overzicht van onze diverse services. Voor elk bedrijf is er een weg naar duurzaamheid. Ook als je vraagstuk niet direct onder een service past, helpen wij je graag verder!

Product

Life Cycle Analysis (LCA)

Met een Life Cycle Analysis (LCA) wordt de milieu impact van je product over de hele levenscyclus berekend. Het creëert een overzicht van hotspots in je waardeketen die een hoge milieu impact hebben. Hierdoor kunnen we deze doelgericht aanpakken.

Life Cycle Analysis (LCA)

Benieuwd geworden naar de milieu-impact van je product?
Lees Meer

Circulair

Circulair Business Model Innovation

Circulaire businessmodellen nemen de circulaire economie als uitgangspunt. Hierdoor ontstaan nieuwe manieren van ontwerpen, inkopen, verkopen, gebruiken en weggooien. Een circulair businessmodel maakt je bedrijf toekomstbestendig!

Circulair Business Model Innovation

Circulair denken is de toekomst!
lees meer

CO2

CO2-voetafdruk

Weet jij hoeveel je bedrijf uitstoot? Een CO2-voetafdruk is een berekening van de totale uitstoot van broeikasgassen van jouw bedrijf van het afgelopen jaar. Deze wordt opgesteld aan de hand van het GHG-protocol en ISO 14064.

CO2-Voetafdruk

We geven je graag meer uitleg over het doel, onze aanpak en werkwijze.
lees meer

Product

Environmental Product Declaration (EPD)

De Environmental Product Declaration (EPD) is een verklaring van de milieu impact van een product volgens ISO 14025 normen. De EPD vormt een officiële samenvatting van een LCA. Inkopers kunnen hierdoor gemakkelijk de milieu impact van verschillende opties in kaart brengen.

Environmental Product Declaration (EPD)

Klaar om je Life Cycle Analysis (LCA) naar het volgende niveau te brengen?
Lees Meer

CO2

CO2-compensatie

Het compenseren van CO2 kan op verschillende manieren bij onze partners. Wij rekenen en regelen alles voor je. Een interessante optie als CO2-reductie niet verder mogelijk is!

CO2-compensatie

We stellen je graag voor aan onze CO2-compensatie partners!
Lees meer

CO2

CO2-Reductieplan

Onze CO2-reductie plannen kenmerken zich door een ambitieuze doelstelling met een haalbaar plan en ondernemende ondersteuning. We koppelen investeringen aan subsidies en spreiden deze investeringen uit over de komende jaren.

CO2-Reductieplan

Benieuwd hoe we CO2 voor jou kunnen reduceren?
Lees Meer

Solutions

Duurzaam Bouwen

De Hedgehog-aanpak gaat uit van de mogelijkheid om snel en duurzaam te kunnen bouwen in de naaste omgeving van een Natura 2000-gebied. De aanpak kenmerkt zich door te beginnen met de uitgangspositie te berekenen van de opgelegde wettelijke milieunormen ten aanzien van stikstof, CO2 en circulariteit binnen het plangebied.

Duurzaam bouwen

Samen op weg naar een duurzame oplossing voor je bouwproject!
lees meer

Stikstof

Stikstofdepositieberekening

Een stikstofdepositieberekening maakt gebruik van de zogeheten AERIUS-calculator. Het brengt de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) van een inrichting of project in kaart. Hiermee kan een vergunnings- en/of reductie traject gestart worden.

Stikstofdepositieberekening

We verwijzen je graag door naar onze service via stikstofberekenen.nl
Lees Meer