Wat zijn de oorzaken van klimaatverandering?

Wat zijn de oorzaken van klimaatverandering?

Elke Hedgehogger heeft een ambitie om de oorzaken van klimaatverandering aan te pakken. Maar waar wordt klimaatverandering eigenlijk door veroorzaakt? Daar nemen wij jullie vandaag even in mee!

Er zijn verschillende oorzaken voor klimaatverandering. Zo kan een vulkaanuitbarsting of een meteorietinslag het klimaat snel veranderen. Denk bijvoorbeeld aan de dinosauriërs die uitstierven door een grote milieuramp veroorzaakt door een meteorietinslag. 

De klimaatverandering die de aarde nu doormaakt komt door de toename van broeikasgassen in de atmosfeer. Broeikasgassen zorgen ervoor dat de warmte wordt vastgehouden waardoor de temperatuur op aarde stijgt. Zonder broeikasgassen is het koud, met veel broeikasgassen heet. De mens is de veroorzaker van deze toename door de verbranding van fossiele brandstoffen sinds de industriële revolutie! Zo is CO2 toegenomen door de verbranding van fossiele brandstoffen en methaan door de landbouw. 

Hoewel de oorzaak van klimaatverandering totaal verschilt met het tijdperk van de dinosauriërs, zijn er volgens onderzoekers wel overeenkomsten. Het klimaat verandert ook nu in een zeer snelle tijd, sneller dan in vergelijking met andere periodes. Evolutie kan de verandering niet bijhouden, waardoor er dus ook nu soorten uitsterven. De missie is dus duidelijk, klimaatverandering een halt toe roepen door te verduurzamen om onze dinosauriërs van dit tijdperk te redden!

 

 

 

 

Duurzame:  Een ontzettend breed begrip wat vaak onvolledig of onjuist wordt gebruikt. Voor ons de meest gangbare en complete definitie is die opgesteld in het Brundtland-rapport; Our Common Future uit 1987. 

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij de huidige wereldbevolking in haar behoeften voorziet zonder de komende generaties te beperken om in hun behoeften te voorzien. NOTE: Dit gaat dus eigenlijk in tegen ons eigen gebruik van de term hier? De definitie is omvattend, het gaat over de gehele afdruk van de huidige generatie, niet alleen de CO2.