Opwarming van het Nederlandse klimaat

Opwarming van het Nederlandse klimaat

We warmen op, en snel ook. Het KNMI stelt dat als we op dezelfde lijn verder gaan,  de opwarming naar de 1,5 graad grens op z’n vroegst al in 2030 bereikt is. Dat is over 9 jaar. Deze 1,5 graad is een soort grenswaarde waarover de wetenschap zegt dat bij het overschrijden van deze grens de gevolgen zeer bedreigend zijn.

Nog 9 jaar tot die bedreigende gevolgen, en dat terwijl het klimaat in Nederland al veranderd is. Er is meer extreem weer zoals hittegolven, hevige buien en minder vorstperioden. Nederland heeft nu hetzelfde klimaat als dat van Noord-Frankrijk 25 jaar geleden [bron].

Daarbij, Nederland warmt twee keer zo snel op als de rest van de wereld [bron]. Dat komt door het verschil in opwarming tussen land en oceanen. Boven water wordt de extra warmte die veroorzaakt wordt door de toename in broeikasgassen omgezet in extra verdamping van water, en niet in opwarming. Waterdamp is een broeikasgas waardoor de concentratie broeikasgassen die warmte vasthouden verder toeneemt. Dit gebeurd boven land, en gezien Nederland veel water heeft en grenst aan de oceanen, warmen wij sneller op!

De mondiale klimaatafspraken die nu op tafel liggen, leiden tot 3 graden opwarming. Er moet dus een tandje bij, voor en door iedereen. We moeten aan de bak!

Als duurzaamheidsondernemers staan wij voor je klaar, bekijk hier onze services.

Duurzame:  Een ontzettend breed begrip wat vaak onvolledig of onjuist wordt gebruikt. Voor ons de meest gangbare en complete definitie is die opgesteld in het Brundtland-rapport; Our Common Future uit 1987. 

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij de huidige wereldbevolking in haar behoeften voorziet zonder de komende generaties te beperken om in hun behoeften te voorzien. NOTE: Dit gaat dus eigenlijk in tegen ons eigen gebruik van de term hier? De definitie is omvattend, het gaat over de gehele afdruk van de huidige generatie, niet alleen de CO2.