Life Cycle Analysis (LCA)

Create impact by doing.

Het doel van CO2-Compensatie

Doel

Met een Life Cycle Analysis breng je de brede milieu-impact van een product of organisatie in kaart.

Samenwerken

Samenwerking

Communicatie op afstand of op locatie voor dataverzameling. Traject 1-5 maanden.

Berekenen

iso 14040 & ISO 14044

Onze LCA voldoet aan alle internationale richtlijnen

Aan de slag!

Start

Met een vrijblijvende offerte!

Schaal Life Cycle Analysis

Wat is een Life Cycle Analysis (LCA)?

Een Life Cycle Analysis of Assessment (LCA) brengt de milieu-impact van een product in kaart. Deze milieu-impact wordt gemeten in verschillende categorieën zoals klimaatopwarmingspotentieel, aantasting van de ozonlaag, eco- of humaan toxicologische effecten of verandering in landgebruik.

Deze analyse betreft de gehele levenscyclus van een product waarin zowel de manier van productie, de effecten tijdens het gebruik en de afvalverwerking van het product worden meegenomen.

Een simpel voorbeeld van wat er met de data van een Life Cycle Analysis (LCA) gedaan kan worden, is de onderbouwing voor de keuze tussen plastic, papier of glazen bekers op een festival.

Waarom?

De informatie die een LCA brengt, geeft de mogelijkheid om milieubewuste keuzes te maken in het ontwerp van een product of de verdere vormgeving. Met als doel de milieubelasting te minimaliseren. Het draagt bij aan de duurzaamheidsstrategie voor een bedrijf en kan gebruikt worden in de communicatie intern en extern. 

Life Cycle Analysis