Life Cycle Analysis (LCA)

Create impact by doing.
Het doel van CO2-Compensatie

Doel

Het in kaart brengen van de brede milieu impact van een product of organisatie.

Samenwerking

Communicatie op afstand of op locatie voor dataverzameling. Traject 1-5 maanden.

Berekenen van CO2-Compensatie

iso 14040 & ISO 14044

Onze LCA voldoet aan alle internationale richtlijnen

Aan de slag met CO2-Compensatie

Start

Met een vrijblijvende offerte!

Schaal Life Cycle Analysis (LCA)

Wat is een Life Cycle Analysis (LCA)?

Een Life Cycle Analysis of Assessment (LCA) brengt de milieu-impact van een product in kaart. Deze milieu-impact wordt gemeten in verschillende categorieën zoals klimaatopwarmingspotentieel, aantasting van de ozonlaag, eco- of humaan toxicologische effecten of verandering in landgebruik.

Deze analyse betreft de gehele levenscyclus van een product waarin zowel de manier van productie, de effecten tijdens het gebruik en de afvalverwerking van het product worden meegenomen.

Een simpel voorbeeld van wat er met de data van een Life Cycle Analysis (LCA) gedaan kan worden, is de onderbouwing voor de keuze tussen plastic, papier of glazen bekers op een festival.

Waarom?

De informatie die een LCA brengt, geeft de mogelijkheid om milieubewuste keuzes te maken in het ontwerp van een product of de verdere vormgeving. Met als doel de milieubelasting te minimaliseren. Het draagt bij aan de duurzaamheidsstrategie voor een bedrijf en kan gebruikt worden in de communicatie intern en extern. 

Life Cycle Analysis (LCA)

Projecten

Energiehotel Ede
Samen met de Noordereng Groep hebben wij een stikstofarm en modulair bouwproces ontwikkeld om het Energiehotel naast Natura-2000 gebied de Veluwe te kunnen realiseren. Door deze constructie is het gebouw grotendeels circulair en kan het aangepast worden aan nieuwe functies. Om alles in kaart te brengen werken we samen met de Groene Jongens aan de LCAs, EPDs en de MPG.
HoogHout aan de Zaan
In samenwerking met DP6 Architectuurstudio en Noordereng Groep hebben wij in het visiedocument “HoogHout aan de Zaan” een concept plan uitgewerkt waarbij de duurzaamheidsthema’s belangrijke pijlers zijn. Op een prachtige locatie aan de Zaan hebben wij in onze visie de historie van de streek, de uitdagingen van nu en de toekomst van wonen en bouwen samengebracht.
Carbon Calculator: E-Freight Forwarding
E-Freight Forwarding is een jong bedrijf wat zich onderscheidt in snelle mondiale logistiek met een paperless process. Helaas gaat logistiek wel gepaard met uitstoot van broeikasgassen die nog lastig te reduceren zijn. Middels de carbon calculator bieden we hun klanten de mogelijkheid hun pakketten te compenseren. Bovendien helpen we E-Freight Forwarding zelf CO2-neutraal te opereren.