Klimaatadaptatie? Beter voorkomen dan genezen.

Klimaatadaptatie CAS 2021

Klimaatadaptatie? Beter voorkomen dan genezen.

Deze week organiseerde Nederland de Climate Adaptation Summit (CAS) 2021, met tientallen wereldleiders en betrokken organisaties wil Nederland stappen zetten om onze wereld beter voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering door klimaatadaptatie.

Klimaatadaptatie is het proces waarbij de gevolgen van klimaatverandering voor de samenleving worden vermindert. Denk bijvoorbeeld aan het klimaatbestendig maken van de Afsluitdijk door deze te verhogen. Het is een aanpassing van de infrastructuur om de klimaatgevolgen op te kunnen vangen. Alles onder de leus ‘het klimaat verandert, wij veranderen mee’.

Het staat echter in tegenstelling tot klimaatmitigatie. Oftewel voorkomen is beter dan genezen. 2020 was het warmste jaar ooit. Waar de rest van de wereld met 1 graden opwarmt, gaat de opwarming van Nederland twee keer zo snel. Ondanks verschillende klimaattoppen als deze, blijft de CO2-uitstoot wereldwijd stijgen (met uitzondering van de huidige corona-situatie).

Kortom, actie ondernemen voor klimaatadaptatie is van groot belang maar we moeten niet vergeten dat we in 2050 in de EU CO2-neutraal willen zijn. Dit is waar onze missie als Hedgehog Company vandaan komt, om ervoor te zorgen dat klimaatadaptatie minimaal nodig zal zijn stellen wij dit doel op 2030.

#CAS2021#klimaatadaptatie

Duurzame:  Een ontzettend breed begrip wat vaak onvolledig of onjuist wordt gebruikt. Voor ons de meest gangbare en complete definitie is die opgesteld in het Brundtland-rapport; Our Common Future uit 1987. 

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij de huidige wereldbevolking in haar behoeften voorziet zonder de komende generaties te beperken om in hun behoeften te voorzien. NOTE: Dit gaat dus eigenlijk in tegen ons eigen gebruik van de term hier? De definitie is omvattend, het gaat over de gehele afdruk van de huidige generatie, niet alleen de CO2.