HoogHout aan de Zaan

Hedgehog Company en partners hebben in hun visiedocument een concept plan uitgewerkt waarbij de thema's van duurzaam bouwen belangrijke pijlers zijn. 

De 3 houticonen van Wormer

Het complex HoogHout aan de Zaan bestaat uit drie modulair gebouwde woontorens die zich naadloos voegen in de stedenbouw, en de zichtlijnen in de omgeving open laten. Ook is er gekeken naar het verleden: de Zaan is al eeuwen een centrum van houtgebruik. 

Op deze prachtige locatie aan de Zaan brengen wij in onze visie de historie van de Zaanstreek, de uitdagingen van nu en de toekomst van wonen en duurzaam bouwen samen. 

 

De Hedgehog- aanpak

De Hedgehog-aanpak gaat uit van de mogelijkheid om snel en duurzaam te kunnen bouwen in de naaste omgeving van een Natura 2000-gebied, in dit geval Wormer- Jisperveld & Kalverpolder en Polder Westzaan. 

De aanpak bestaat uit eerst de uigangspositie te berekenen van de opgelegde wettelijke milieunormen ten aanzien van stikstof, CO2 en circulariteit binnen het plangebied. Deze berekeningen vormen vervolgens de leidraad voor de ontwikkelvisie en het bouwplan. 

De Hedgehog-aanpak past naadloos in de formule van Cirkelstad, door uit nieuwe projecten de kennis te delen en de resultaten te borgen, om de circulaire ambitie steeds te verhogen. 

Kortom, dit concept plan met 220 appartementen biedt deze mogelijkheid volop. 

Duurzaam Bouwen

Wil je meer weten over ons werk? Neem contact op