Missie

Onze missie is een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst. Wij zien kansen binnen duurzame ontwikkelingen en die willen wij met u voor uw organisatie verkennen en realiseren.

Het team

Tijdens de eerste weken van de bachelor Future Planet Studies aan de Universiteit van Amsterdam ontdekten we al snel gedeelde interesses en voedsel voor stevige discussies. Deze periode vormde de basis voor het vermogen om interdisciplinair te fungeren en relaties tussen disciplines te leggen door middel van systeemdenken. Daarnaast is er een groot netwerk van mede-studenten, vrienden, en kennissen ontstaan over een breed scala aan disciplines met een gedeeld verleden én interesse in duurzaamheid. De Hedgehog Company geeft ons de mogelijkheid om onze passie voor business, innovatie, en natuur om te zetten in een bijdrage aan een duurzame toekomst.

Philip Kuipers

Philip heeft vervolgens een Master Business Administration gevolgd aan de UvA met een focus op duurzaam ondernemerschap en innovatie. Dit programma heeft een economische focus gegeven aan zijn kijk op duurzaamheid. Zijn betrokkenheid kenmerkt zich door het omzetten van duurzame ideeën in succesvol ondernemerschap. Hierdoor raakt de economische duurzaamheid nooit achterop.

Joost Walterbos

Joost heeft zijn opleiding vervolgd met een master Sustainble Business and Innovation in Utrecht. Zijn specialisatie in de circulaire economie met als casus de mobiele telefoon sector heeft geleid tot een diep begrip van het belang van op lijn brengen van mensen met verschillende achtergronden in systeemdenken. Zijn béta kennis in combinatie met theoretische kennis van nieuwe business modellen zijn zijn sterkte.

Duurzame:  Een ontzettend breed begrip wat vaak onvolledig of onjuist wordt gebruikt. Voor ons de meest gangbare en complete definitie is die opgesteld in het Brundtland-rapport; Our Common Future uit 1987. 

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij de huidige wereldbevolking in haar behoeften voorziet zonder de komende generaties te beperken om in hun behoeften te voorzien. NOTE: Dit gaat dus eigenlijk in tegen ons eigen gebruik van de term hier? De definitie is omvattend, het gaat over de gehele afdruk van de huidige generatie, niet alleen de CO2.