Handreiking stikstofvrije woningbouw

Als je stikstof integraal meeneemt in de opdracht, is het helemaal geen issue.

De stikstofcrisis aanpakken

Onder leiding van C-creators, een stichting die zich inzet voor het opschalen van circulair bouwen schreven wij samen met Platform31 een onderzoek over stikstofarme bouw voor de provincie Noord-Holland. Samen met gemeenten en vertegenwoordigers uit de bouwsector brachten wij de meest kansrijke manieren in kaart om stikstofarm te bouwen in de provincie Noord-Holland.

De aanleiding voor deze handreiking was de stikstofcrisis: de ongewenste situatie van stilgelegde woningbouwprojecten als gevolg van de stikstofuitspraak van de Raad van State. Het doel van deze handreiking is om gemeenten en marktpartijen handelingsperspectief te bieden uit deze stikstofcrisis. We presenteren concrete en praktische interventies die een significante bijdrage kunnen leveren aan stikstofreductie of om andere relevante redenen een beloftevolle innovatie zijn.

“Circulair bouwen biedt aanknopingspunten om stikstofuitstoot te verminderen op korte en lange termijn. Daarnaast
levert het als onderdeel van bredere verduurzaming van de bouw meerdere voordelen op voor gezondheid, leefbaarheid,
biodiversiteit en CO2-reductie. Dit maakt het relevant voor gemeenten meer inzicht te krijgen in maatregelen die méér
voordelen opleveren dan alleen stikstofreductie.”

Bekijk hier het rapport

Handreiking stikstofvrije woningbouw
Klik op de afbeelding om het pdf bestand te openen.

Wil je meer weten over ons werk? Neem contact op

Duurzame:  Een ontzettend breed begrip wat vaak onvolledig of onjuist wordt gebruikt. Voor ons de meest gangbare en complete definitie is die opgesteld in het Brundtland-rapport; Our Common Future uit 1987. 

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij de huidige wereldbevolking in haar behoeften voorziet zonder de komende generaties te beperken om in hun behoeften te voorzien. NOTE: Dit gaat dus eigenlijk in tegen ons eigen gebruik van de term hier? De definitie is omvattend, het gaat over de gehele afdruk van de huidige generatie, niet alleen de CO2.