Fiskano

Fiskano behaalt 94% CO2-emissie reductie door nieuwe keten kabeljauw productie .

Fiskano_vis

CO2 voetafdruk

Fiskano is een handelsbedrijf uit Urk dat in dertig jaar is uitgegroeid tot een toonaangevende handelaar in de visserij. Hedgehog Company onderzocht hoeveel CO2 Fiskano heeft bespaard door de structuur binnen de kabeljauwfilet productie te veranderen. 

De oude situatie bestond uit twee verschillende ketens, een gekoelde en ingevroren keten.  De kabeljauw wordt gevangen door dagvissers en dezelfde dag aan land gebracht in Noorwegen. Vanaf daar werd de vis vervoerd naar Polen voor de verwerking.  Daarna gaat de gekoelde vis naar Zweden waar het direct de markt op gaat of voor maximaal 60 dagen wordt opgeslagen in een vriescel. 

In de nieuwe route wordt gevist door een ‘vries trawler’. Deze trawler is langere tijd op zee. Aan boord wordt de vis verwerkt en ingevroren. Na 5 tot 6 weken wordt de vis aan land gebracht bij Noorwegen en vervolgens naar Zweden vervoerd. 

Voor alle drie de ketens is de CO2 impact berekend volgens de ISO 14064 specificaties . Deze berekening is opgedeeld in 3 facetten. Allereerst de emissie van de boot tijdens het vissen, gevolg door de emissie tijdens de transportatie van het product en ten slotte de emissies tijdens de opslag van het product in een koelcel. Samen vormt dit de totale hoeveelheid CO2-emissie van een keten. Maar om het mogelijk te maken om de verschillende supply chains te kunnen vergelijken, is de totale CO2 emissies gedeeld door de productie. Dit resulteert in een hoeveelheid kg CO2-eq per kg kabeljauwfilet. Deze resultaten zijn af te lezen in onderstaande tabel. 

Door het vergelijken van de originele routes met de nieuwe route, kunnen we concluderen dat er een CO2 emissiereductie van 94% per kg kabeljauwfilet is behaald. Het kiezen van de nieuwe route door Fiskano heeft dus gezorgd voor een positieve impact op het verminderen van CO2-emissies. Het bevestigt ook dat opschalen niet alleen efficiënt is vanuit een economisch perspectief, maar ook vanuit een koolstofemissie perspectief. 

Het is belangrijk om te vermelden dat er in dit onderzoek alleen is gekeken naar de koolstofemissies en niet naar andere impact categorieën zoals het effect van de grotere freezer trawlers op de biodiversiteit of bijvangst.

Rapport Fiskano

Wil je meer weten over ons werk? Neem contact op