Zonnepark Koningspleij

Een case study over hoe het zonnepark Koningspleij met elektrisch materiaal kan worden gerealiseerd.

Elektrificatie Zonnepark

In december 2020 is begonnen met de eerste berekeningen voor zonnepark Koningspleij. Door de nabijheid van het Natura 2000-gebied de Rijntakken kwam de planning van het park in het geding en is besloten een alternatieve werkwijze te onderzoeken. Doel van dit project is het verkennen van de kansen van de emissieloze
bouw van zonneparken met het hedendaagse machinepark.

ProfNRG heeft de ambitie gesteld om het zonnepark Koningspleij aan te leggen middels elektrisch materieel. De aanleg van dit zonnepark dient als case studie. De locatie is daarnaast ook uitermate geschikt om te testen met elektrisch materieel gezien de omliggende infrastructuur van elektra. De ervaringen tijdens dit project vormen een grondlegging van een blauwdruk voor de emissieloze aanleg van toekomstige zonneparken.

Elektrificatie Zonnepark

Wil je meer weten over ons werk? Neem contact op