Zonnepark Koningspleij

Een case study over hoe het zonnepark Koningspleij met elektrisch materiaal kan worden gerealiseerd.

Elektrificatie Zonnepark

In december 2020 is begonnen met de eerste berekeningen voor zonnepark Koningspleij. Door de nabijheid van het Natura 2000-gebied de Rijntakken kwam de planning van het park in het geding en is besloten een alternatieve werkwijze te onderzoeken. Doel van dit project is het verkennen van de kansen van de emissieloze
bouw van zonneparken met het hedendaagse machinepark.

ProfNRG heeft de ambitie gesteld om het zonnepark Koningspleij aan te leggen middels elektrisch materieel. De aanleg van dit zonnepark dient als case studie. De locatie is daarnaast ook uitermate geschikt om te testen met elektrisch materieel gezien de omliggende infrastructuur van elektra. De ervaringen tijdens dit project vormen een grondlegging van een blauwdruk voor de emissieloze aanleg van toekomstige zonneparken.

Elektrificatie Zonnepark

Wil je meer weten over ons werk? Neem contact op

Duurzame:  Een ontzettend breed begrip wat vaak onvolledig of onjuist wordt gebruikt. Voor ons de meest gangbare en complete definitie is die opgesteld in het Brundtland-rapport; Our Common Future uit 1987. 

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij de huidige wereldbevolking in haar behoeften voorziet zonder de komende generaties te beperken om in hun behoeften te voorzien. NOTE: Dit gaat dus eigenlijk in tegen ons eigen gebruik van de term hier? De definitie is omvattend, het gaat over de gehele afdruk van de huidige generatie, niet alleen de CO2.