De haken en ogen van Carbon Banking

Carbon banking

De haken en ogen van Carbon Banking

De Rabobank is sinds kort een Carbon Bank. Bij Carbon Banking is de Rabobank de tussenpersoon van kleine Afrikaanse boeren en vervuilende bedrijven die CO2 willen compenseren.

 Hoe werkt Carbon Banking? Boeren hebben op hun terrein bijvoorbeeld mangobomen staan tussen de gewassen, die in hun groeiproces CO2 opnemen. Die CO2-rechten kunnen de boeren verkopen aan vervuilende bedrijven. Dit levert de boeren geld op, zij hebben hiermee hun investering in de bomen terugverdiend. Daarbij leveren de bomen extra inkomen op door de verkoop van hun vrucht en beschermt het vee en gewassen tegen hitte.

Maar de vraag is of dit het klimaat écht wat oplevert? Het gaat bij Carbon Banking namelijk niet om het aanplanten van bomen, maar het uitgeven van CO2-kredieten voor bomen die boeren al hebben staan. Het faciliteert het sprookje dat alles maar gecompenseerd kan worden en schept een ideale kans voor greenwashing door grote vervuilers. 

 Volgens de Rabobank is er uiteraard wel positieve impact. Het neemt de financiële barrières van Afrikaanse boeren om te vergroenen weg. Ook willen ze enkel in zee gaan met bedrijven die al bezig zijn met verduurzamen, niet die grijs blijven. 

Wij zijn nog niet overtuigd, hoe denk jij over deze vorm van CO2-compensatie?

Hedgehog Company is aangesloten bij diverse compensatie partners, elk met hun eigen duurzame compensatieproject. Benieuwd?  

Duurzame:  Een ontzettend breed begrip wat vaak onvolledig of onjuist wordt gebruikt. Voor ons de meest gangbare en complete definitie is die opgesteld in het Brundtland-rapport; Our Common Future uit 1987. 

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij de huidige wereldbevolking in haar behoeften voorziet zonder de komende generaties te beperken om in hun behoeften te voorzien. NOTE: Dit gaat dus eigenlijk in tegen ons eigen gebruik van de term hier? De definitie is omvattend, het gaat over de gehele afdruk van de huidige generatie, niet alleen de CO2.