CO2-voetafdruk

Create impact by doing.
Het doel van CO2-Compensatie

Doel

Een CO2-voetafdruk is een inventaris van alle broeikasgassen van de organisatie uitgedrukt in CO2.

Samenwerking

Vereist communicatie op afstand en duurt normaliter niet langer dan 2 maanden.

Berekenen van CO2-Compensatie

iso 14064 & GHG protocol

Onze CO2-voetafdruk voldoet aan de internationale richtlijnen.

Aan de slag met CO2-Compensatie

Start

De CO2-voetafdruk is het begin van een duurzame route.

CO2-Voetafdruk

Wat is een CO2-voetafdruk?

Een CO2-voetafdruk is een berekening van de totale uitstoot van broeikasgassen van het bedrijf van het afgelopen jaar. Deze CO2-emissie inventarisatie creëert een beeld van de status quo van de bijdrage aan klimaatverandering. Andere milieu impact zoals watergebruik, landgebruik of bodemvervuiling worden buiten beschouwing gelaten.

Het berekenen en opstellen van deze CO2-voetafdruk gaat aan de hand van het GHG-protocol en de ISO 14064. Dit zijn dé mondiale normen voor het kwantificeren, monitoren, rapporteren en verifiëren van broeikasgasemissies.

Waarom?

De CO2-voetafdruk geeft een duidelijk beeld van de directe uitstoot binnen de grenzen van je bedrijf. Het laat dus zien of je schone machines gebruikt, veel gas verstookt en hoe het wagenpark erbij staat.

Stappenplan CO2-Voetafdruk
Klik om de afbeelding te vergroten.

Projecten

Noordereng Groep
Naast alle mooie, duurzame bouwprojecten die we samen met de Noordereng Groep ontwikkelen was het ook tijd voor een CO2-neutrale bedrijfsvoering. We hebben de CO2-emissie in kaart gebracht en gecompenseerd bij een van onze partners.​
Tarcise Interieur
Tarcise is een klein interieur bureau met een relatief lage CO2-emissie. Samen met de dames van Tarcise hebben we een reductieplan en een compensatie uitgevoerd. Hierdoor is Tarcise nu al netto CO2-neutraal! ​Nu gaan we met de dames van Tarcise kijken hoe we impact in de keten kunnen creëren.
Carbon Calculator: E-Freight Forwarding
E-Freight Forwarding is een jong bedrijf wat zich onderscheidt in snelle mondiale logistiek met een paperless process. Helaas gaat logistiek wel gepaard met uitstoot van broeikasgassen die nog lastig te reduceren zijn. Middels de carbon calculator bieden we hun klanten de mogelijkheid hun pakketten te compenseren. Bovendien helpen we E-Freight Forwarding zelf CO2-neutraal te opereren.