CO2 Prestatieladder

Create impact by doing.
Het doel van CO2-Compensatie

Doel

Het behalen van een CO2-prestatieladder certificaat.

Samenwerken

Samenwerking

Vereist meerdere meetings en eventueel extra software voor het opzetten van CO2-managementsysteem.

Berekenen

lidmaatschap

Volgens de richtlijnen van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Aan de slag!

Start

Met een vrijblijvende offerte!

Euro

Wat is een CO2 Prestatieladder?

De CO2 prestatieladder is een uniek systeem dat toegevoegde waarde heeft voor zowel het klimaat als voor je bedrijf. Het is een CO2-managementsysteem waarmee stapsgewijs CO2-reductie wordt behaald. De CO2-prestatieladder is opgedeeld in 5 niveaus, elk met hun eigen eisen die per niveau steeds strenger zijn. In niveau 1, 2 en 3 ligt de focus op de verduurzaming van de eigen organisatie. Bij niveau 4 en 5 wordt ook CO2-uitstoot in de keten en de sector betrokken. Elk gecertificeerd bedrijf zet zich in voor een duurzamere wereld en blijft jaarlijks verbeteren.

Waarom?

De CO2-prestatieladder is aantrekkelijk voor aannemers die meedoen aan aanbestedingen. Indien je beschikt over een certificaat kun je een fictief gunningsvoordeel genieten. Hoe hoger het niveau op de ladder, des te hoger deze korting. Daarbij vereist het bezit van een CO2-prestatieladder een jaarlijkse follow-up en lidmaatschap bij het SKAO. Geen zorgen, wij regelen het voor je.

Sinds 2011 is de CO2-prestatieladder eigendom en in beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

Projecten

Noordereng Groep
Naast alle mooie, duurzame bouwprojecten die we samen met de Noordereng Groep ontwikkelen was het ook tijd voor een CO2-neutrale bedrijfsvoering. We hebben de CO2-emissie in kaart gebracht en gecompenseerd bij een van onze partners.​
Carbon Calculator: E-Freight Forwarding
E-Freight Forwarding is een jong bedrijf wat zich onderscheidt in snelle mondiale logistiek met een paperless process. Helaas gaat logistiek wel gepaard met uitstoot van broeikasgassen die nog lastig te reduceren zijn. Middels de carbon calculator bieden we hun klanten de mogelijkheid hun pakketten te compenseren. Bovendien helpen we E-Freight Forwarding zelf CO2-neutraal te opereren.