CO2-Prestatieladder

Create impact by doing.
Het doel van CO2-Compensatie

Doel

Het behalen van een CO2-prestatieladder certificaat.

Samenwerking

Vereist meerdere meetings en eventueel extra software voor het opzetten van CO2-managementsysteem.

Berekenen van CO2-Compensatie

lidmaatschap

Volgens de richtlijnen van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Aan de slag met CO2-Compensatie

Start

Met een vrijblijvende offerte!

Wat is een CO2-Prestatieladder?

De CO2-prestatieladder is een uniek systeem dat toegevoegde waarde heeft voor zowel het klimaat als voor je bedrijf. Het is een CO2-managementsysteem waarmee stapsgewijs CO2-reductie wordt behaald. De CO2-prestatieladder is opgedeeld in 5 niveaus, elk met hun eigen eisen die per niveau steeds strenger zijn. In niveau 1, 2 en 3 ligt de focus op de verduurzaming van de eigen organisatie. Bij niveau 4 en 5 wordt ook CO2-uitstoot in de keten en de sector betrokken. Elk gecertificeerd bedrijf zet zich in voor een duurzamere wereld en blijft jaarlijks verbeteren.

Waarom?

De CO2-prestatieladder is aantrekkelijk voor aannemers die meedoen aan aanbestedingen. Indien je beschikt over een CO2-prestatieladder certificaat kun je een fictief gunningsvoordeel genieten. Hoe hoger het niveau op de ladder, des te hoger deze korting. Daarbij vereist het bezit van een CO2-prestatieladder een jaarlijkse follow-up en lidmaatschap bij het SKAO. Geen zorgen, wij regelen het voor je.

Sinds 2011 is de CO2-prestatieladder eigendom en in beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

Projecten

Finish Profiles Group
Finish Profiles Group gaat op weg naar CO2-neutraal in 2030 met onze ROADMAP 2030 service. Naast het leveren van bouwmaterialen, produceert, levert en bouwt Finish Profiles Group ook zelfbouwloodsen, bedrijfshallen en utiliteitsgebouwen. Onze ROADMAP creëert een overzicht van de maatregelen die we de komende jaren gaan nemen om het bedrijf CO2-neutraal te laten opereren in 2030.
Tarcise Interieur
Tarcise is een klein interieur bureau met een relatief lage CO2-emissie. Samen met de dames van Tarcise hebben we een reductieplan en een compensatie uitgevoerd. Hierdoor is Tarcise nu al netto CO2-neutraal! ​Nu gaan we met de dames van Tarcise kijken hoe we impact in de keten kunnen creëren.
Noordereng Groep
Naast alle mooie, duurzame bouwprojecten die we samen met de Noordereng Groep ontwikkelen was het ook tijd voor een CO2-neutrale bedrijfsvoering. We hebben de CO2-emissie in kaart gebracht en gecompenseerd bij een van onze partners.​
Carbon Calculator: E-Freight Forwarding
E-Freight Forwarding is een jong bedrijf wat zich onderscheidt in snelle mondiale logistiek met een paperless process. Helaas gaat logistiek wel gepaard met uitstoot van broeikasgassen die nog lastig te reduceren zijn. Middels de carbon calculator bieden we hun klanten de mogelijkheid hun pakketten te compenseren. Bovendien helpen we E-Freight Forwarding zelf CO2-neutraal te opereren.