Circulair Business Model Innovation

Create impact by doing.
Het doel van CO2-Compensatie

Doel

Met een Circulair Business Model Innovation omarm je de circulaire economie.

Samenwerking

Intensief. Afhankelijk van de wensen assisteren in het uitrollen van het nieuwe model.

Berekenen van CO2-Compensatie

Business Model Innovation

Stappen zetten naar een circulaire bedrijfsvoering.

Aan de slag met CO2-Compensatie

Start

Met een vrijblijvende offerte!

Wat is een Circulair Business Model Innovation?

De circulaire economie begint steeds serieuzere vormen aan te nemen. In Nederland streven we naar 100% circulaire economie in 2050. Bij een Circulair Business Model Innovation is de circulaire economie het uitgangspunt. Hierdoor ontstaan nieuwe manieren van ontwerpen, inkopen, verkopen, gebruiken en weggooien. Om de circulaire economie te laten slagen moet elk bedrijf een circulair businessmodel hanteren.

Waarom?

Je hele businessmodel omgooien klinkt onmogelijk. Echter onze ervaring leert dat middels enkele gesprekken al vele deuren worden geopend. Een circulair businessmodel maakt je bedrijf echt toekomstbestendig. Grondstoffen beginnen langzaam op te raken en worden steeds duurder, belasting op uitstoot en vervuiling worden hoger en het gedrag van consumenten veranderd. 

Circulair denken is de toekomst en dat kun je beter nu al binnen je organisatie omarmen!

Projecten

Energiehotel Ede
Samen met de Noordereng Groep hebben wij een stikstofarm en modulair bouwproces ontwikkeld om het Energiehotel naast Natura-2000 gebied de Veluwe te kunnen realiseren. Door deze constructie is het gebouw grotendeels circulair en kan het aangepast worden aan nieuwe functies. Om alles in kaart te brengen werken we samen met de Groene Jongens aan de LCAs, EPDs en de MPG.
HoogHout aan de Zaan
In samenwerking met DP6 Architectuurstudio en Noordereng Groep hebben wij in het visiedocument “HoogHout aan de Zaan” een concept plan uitgewerkt waarbij de duurzaamheidsthema’s belangrijke pijlers zijn. Op een prachtige locatie aan de Zaan hebben wij in onze visie de historie van de streek, de uitdagingen van nu en de toekomst van wonen en bouwen samengebracht. Door het werken met modules is dit gebouw vrijwel geheel circulair.
Gaia Growth
Een revolutionaire software om de groeiomgeving als boer volledig te monitoren en managen, en dat in de cloud. Wij helpen Gaia Growth als externe adviseurs met het identificeren van circulaire opportunities en het uitwerken van een duurzaam bedrijfsmodel.