usiness

Circulair Business Model

 

Een CO2-voetafdruk geeft inzicht in de impact van jouw organisatie op het milieu door het berekenen van de uitstoot. Met de voetafdruk krijg je inzicht in hoe hoog de CO2-uitstoot is en wat de uitstootbronnen zijn. 

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 helemaal CO2-neutraal moet zijn. Diverse wet- en regelgeving zijn vastgesteld om dit doel te bereiken, zoals de informatieplicht energiebesparing.
 
Weet jij hoeveel CO2 jouw bedrijf uitstoot?
 
Een CO2-voetafdruk geeft antwoord op deze vraag. Het berekenen en opstellen van deze CO2-voetafdruk gaat aan de hand van het GHG protocol en de ISO 14064, dé mondiale normen voor het kwantificeren, monitoren, rapporteren en verifiëren van broeikasgasemissies. 
Als we praten over CO2-uitstoot, dan bedoelen we niet alleen de uitstoot van koolstofmonoxide (CO2). Het is de uitstoot van alle broeikasgassen omgerekend naar CO2-equivalenten. Lachgas en methaan zijn voorbeelden van broeikasgassen die omgerekend worden.
 
Een voetafdruk omvat de uitstoot in scope 1 en scope 2: 
 

Scope 1 betreft alle directe uitstoot door bijvoorbeeld gasverbruik, mobiele machines of het wagenpark. 

Scope 2 uitstoot omvat alle indirecte uitstoot van primair verbruik zoals elektriciteitsverbruik of een warmtenet. 

Scope 3 betreft alle indirecte uitstoot elders in de keten en is eigenlijk de scope 1 en 2 van andere bedrijven. 

Het Proces

Een CO2-voetafdruk is het startpunt voor verduurzaming. Door de CO2-voetafdruk heeft u inzicht gekregen in de uitstoot van uw bedrijf. Dit biedt u de mogelijkheid om een verduurzamingsstrategie op te zetten! 

Maar hoe? Met de ROADMAP2030 service begeleiden wij u naar CO2-neutraal in 2030, waarbij we toekomstig bestaansrecht creëren op een duurzame wijze. 

 © All Rights Reserved 2020

Onze route start het soepelste en snelste met een korte belafspraak.

Duurzame:  Een ontzettend breed begrip wat vaak onvolledig of onjuist wordt gebruikt. Voor ons de meest gangbare en complete definitie is die opgesteld in het Brundtland-rapport; Our Common Future uit 1987. 

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij de huidige wereldbevolking in haar behoeften voorziet zonder de komende generaties te beperken om in hun behoeften te voorzien. NOTE: Dit gaat dus eigenlijk in tegen ons eigen gebruik van de term hier? De definitie is omvattend, het gaat over de gehele afdruk van de huidige generatie, niet alleen de CO2.