C-Creators: | Handreiking stikstofvrije woningbouw

C-Creators: | Handreiking stikstofvrije woningbouw

“In november 2020 werd de handreiking stikstofvrije woningbouw gepubliceerd. Alleen, wat is stikstof, waarom vormt dit zo’n grote uitdaging en wat zijn oplossingen voor de bouw?”

Onder leiding van C-creators, een stichting die zich inzet voor het opschalen van circulair bouwen schreven wij samen met Platform31 een onderzoek over stikstofarme bouw. Samen met gemeenten en vertegenwoordigers uit de bouwsector brachten wij de meest kansrijke manieren in kaart om stikstofarm te bouwen in de provincie Noord-Holland.

In het artikel van C-Creators wordt er een duidelijke uitleg gegeven over de huidige stikstofproblematiek in Nederland en welke bouwoplossingen wij hiervoor aandragen.

Lees het artikel hier. 

 

 

Duurzame:  Een ontzettend breed begrip wat vaak onvolledig of onjuist wordt gebruikt. Voor ons de meest gangbare en complete definitie is die opgesteld in het Brundtland-rapport; Our Common Future uit 1987. 

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij de huidige wereldbevolking in haar behoeften voorziet zonder de komende generaties te beperken om in hun behoeften te voorzien. NOTE: Dit gaat dus eigenlijk in tegen ons eigen gebruik van de term hier? De definitie is omvattend, het gaat over de gehele afdruk van de huidige generatie, niet alleen de CO2.