CO2-Reductieplan

Create impact by doing.

Doel

Het in kaart brengen van de brede milieu-impact van een product of organisatie.

Kerzin

xxxx

Samenwerkingsniveau

xxxx

Contact

Neem gratis en vrijblijvend contact met ons op.

CO2-Voetafdruk

Wat is een CO2-reductieplan?

Een logisch vervolg van de CO2-voetafdruk is een CO2-reductieplan. Onze CO2-reductie plannen kenmerken zich door een ambitieuze doelstelling met een haalbaar plan en ondernemende ondersteuning. We koppelen investeringen aan subsidies en spreiden deze investeringen over de komende jaren. Daarnaast zijn voor grote delen van de CO2-uitstoot vaak niet eens investeringen nodig maar moeten deze alleen strategisch gepland worden. 

Wil jij ook CO2-neutraal opereren in 2030? Neem direct contact op. Wij rekenen alle investeringen voor je uit, rapporteren terugverdientijd, kijken welke volgorde het meest voordelig is en bekijken welke maatregelen in aanmerking komen voor subsidies.

Waarom?

CO2 komt vrij uit het verbranden van brandstof. Wanneer CO2-uitstoot verminderd, dalen ook de kosten. Het uitstoten van CO2 kost dus geld! Recent is daar de CO2-taks voor grote vervuilende bedrijven bij gekomen, en vermoedelijk wordt dit beleid de komende jaren verder uitgebreid. Daarbij CO2-reduceren een mooi marketing- en communicatiemiddel  want het verbetert het imago van je bedrijf!

Video afspelen

Projecten

Finish Profiles Group

01

Finish Profiles Group gaat op weg naar CO2-neutraal in 2030 met onze ROADMAP 2030 service. Naast het leveren van bouwmaterialen, produceert, levert en bouwt Finish Profiles Group ook zelfbouwloodsen, bedrijfshallen en utiliteitsgebouwen. Onze ROADMAP creëert een overzicht van de maatregelen die we de komende jaren gaan nemen om het bedrijf CO2-neutraal te laten opereren in 2030.

Energiehotel Ede

02

Samen met de Noordereng Groep hebben wij een stikstofarm en modulair bouwproces ontwikkeld om het Energiehotel naast Natura-2000 gebied de Veluwe te kunnen realiseren.

HoogHout aan de Zaan

03

In samenwerking met DP6 Architectuurstudio en Noordereng Groep hebben wij in het visiedocument “HoogHout aan de Zaan” een concept plan uitgewerkt waarbij de duurzaamheidsthema’s belangrijke pijlers zijn. Op een prachtige locatie aan de Zaan hebben wij in onze visie de historie van de streek, de uitdagingen van nu en de toekomst van wonen en bouwen samengebracht.

Carbon Calculator: E-Freight Forwarding

04

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Duurzame:  Een ontzettend breed begrip wat vaak onvolledig of onjuist wordt gebruikt. Voor ons de meest gangbare en complete definitie is die opgesteld in het Brundtland-rapport; Our Common Future uit 1987. 

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij de huidige wereldbevolking in haar behoeften voorziet zonder de komende generaties te beperken om in hun behoeften te voorzien. NOTE: Dit gaat dus eigenlijk in tegen ons eigen gebruik van de term hier? De definitie is omvattend, het gaat over de gehele afdruk van de huidige generatie, niet alleen de CO2.