Roadmap 2030

In 3 simpele stappen naar een CO2-neutraal 2030!

Heeft u een mooi bedrijf? Groot of klein? En wilt u uw organisatie wel verduurzamen maar geen idee hoe of wat? Met de ROADMAP2030 realiseren we samen een duurzame organisatie met 2030 als stip op de horizon. 

We bieden een traject waarin we samen in drie stappen ervoor zorgen dat uw organisatie in 2030 tenminste CO2-neutraal opereert.

Stap 1
CO2-voetafdruk

We beginnen met het in kaart brengen van de huidige broeikasgasuitstoot van uw organisatie, een zogeheten CO2-voetafdruk. Dit is een berekening van de totale uitstoot van uw bedrijf van het afgelopen jaar. Deze CO2-voetafdruk vormt het beginpunt van de ROADMAP2030. 

Het berekenen en opstellen van deze CO2-voetafdruk gaat aan de hand van het GHG protocol en de ISO 14064, dé mondiale normen voor het kwantificeren, monitoren, rapporteren en verifiëren van broeikasgasemissies. 

Aan het einde van stap 1 leveren we een tweetal producten. Ten eerste, uiteraard, het rapport wat dient als onderbouwing van de gemaakte berekeningen. Daarnaast gaan we samen kijken naar een toepasselijk middel om uw CO2-voetafdruk en de reis naar 2030 te communiceren naar zowel uw werknemers als uw klanten. Dit wordt immers een mooie reis die gedeeld mag worden! 

Tot slot kunt u ervoor kiezen om uw CO2-voetafdruk van dit startjaar te compenseren bij een van onze partners. Zo geeft u onze planeet gelijk wat terug.

In deze vervolgstap gaan we de ROADMAP2030 opstellen, een strategisch reductieplan met maatregelen zodat uw organisatie in 2030 CO2-neutraal opereert. Deze routekaart vormt de tijdslijn met een combinatie van investeringen en slimme contractverlengingen tot aan 2030. 

Wist u dat de meeste voorgestelde maatregelen die hier genomen worden in aanmerking komen voor subsidies? De volgorde van de maatregelen zijn gebaseerd op de huidige beschikbare subsidies, en de verwachte subsidies voor de komende jaren. Zelfs voor het werk wat wij voor u leveren, komt u in aanmerking voor een subsidie!

Tot slot bent u, bij een verbruik hoger dan 50.000 kWh of 25.000 m3 , sinds 1 juli 2019 middels de informatieplicht energiebesparing verplicht energiebesparende maatregelen te nemen en aan te melden bij het RVO. Geen zorgen, dit kunt u gewoon dekken met de uitkomsten van de ROADMAP2030.

Door een slimme planning en met het combineren van subsidies en wettelijke verplichtingen, komen we zo goedkoop mogelijk tot ons doel! Het eindproduct? Een duidelijke routekaart, zodat we met zijn allen aankomen op de juiste bestemming.

Stap 2
ROADMAP2030

ROADMAP2030

Stap 3 Partnership

Stap 3

In stap 3 gaan we als partner samen met u onderweg naar 2030. U en uw collega’s kunnen gewoon door met de alledaagse gang van zaken. Wij zijn de wachters van de planning en herinneren jullie op het juiste moment aan de te nemen maatregelen. Zo hoeft u alleen nog maar te kiezen. 

Duurzame:  Een ontzettend breed begrip wat vaak onvolledig of onjuist wordt gebruikt. Voor ons de meest gangbare en complete definitie is die opgesteld in het Brundtland-rapport; Our Common Future uit 1987. 

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij de huidige wereldbevolking in haar behoeften voorziet zonder de komende generaties te beperken om in hun behoeften te voorzien. NOTE: Dit gaat dus eigenlijk in tegen ons eigen gebruik van de term hier? De definitie is omvattend, het gaat over de gehele afdruk van de huidige generatie, niet alleen de CO2.