Create impact by doing.

“Met een ondernemende en interdisciplinaire kijk maken wij verduurzaming haalbaar, betaalbaar en aantrekkelijk voor bedrijven!”

Hedgehog Company – Dé Duurzaamheidsondernemers

Create impact by doing.

Wij van de Hedgehog Company hanteren een ondernemende en interdisciplinaire aanpak om samen met onze partners duurzaamheid te realiseren. Onze stip op de horizon is een klimaatneutraal 2030. Niet door consultancy-rapporten te maken die in de la belanden, maar juist door doelgericht, een haalbare en betaalbare impact te creëren!

Onze opdrachtgevers

Een greep uit onze projecten:

Finish Profiles Group

ROADMAP2030

Met de Finish Profiles Group realiseren we een transitie naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering met onze ROADMAP2030. Met deze grote stalen dak- en profielplaten producent liggen we goed op schema om in 2030 CO2-neutraal te opereren.

Energiehotel Ede

Duurzaam bouwen

Samen met de Noordereng Groep hebben wij een stikstofarm en modulair bouwproces ontwikkeld om het Energiehotel naast Natura-2000 gebied de Veluwe te kunnen realiseren. Daarnaast verzorgen wij de LCA's voor de bouwmaterialen in het gebouw!

Tarcise Interieur

CO2-Reductieplan

Tarcise is een klein interieur bureau met een relatief lage CO2-emissie. Samen met de dames van Tarcise hebben we een reductieplan en een compensatie uitgevoerd. Hierdoor is Tarcise nu al netto CO2-neutraal! Nu gaan we met de dames van Tarcise kijken hoe we impact in de keten kunnen creëren.

Carbon Calculator: E-Freight Forwarding

CO2-voetafdruk

E-Freight Forwarding is specialist luchtvracht, voor hen hebben we een rekentool ontwikkeld voor op hun webpagina. Dit geeft hun klanten de mogelijkheid hun pakketten te compenseren. Daarnaast helpen we E-Freight Forwarding zelf CO2-neutraal te opereren.

Tools & Services

We bieden diverse losse services aan of voegen deze met jou samen tot een ROADMAP2030: klimaatneutraal in 2030. 

CO2-Voetafdruk

CO2-voetafdruk

Een CO2-voetafdruk is een berekening van de totale uitstoot van broeikasgassen van jouw bedrijf van het afgelopen jaar.

Life Cycle Analysis (LCA)

Life Cycle Analysis

Met een Life Cycle Analysis (LCA) wordt de milieu impact van je product over de hele levenscyclus berekend.

CO2-Prestatieladder

De CO2-prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) is een uniek systeem dat toegevoegde waarde heeft voor zowel het klimaat als voor je bedrijf.

Logo duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen

De Hedgehog-aanpak gaat uit van de mogelijkheid om snel en duurzaam te kunnen bouwen in de naaste omgeving van een Natura 2000-gebied.

Environmental Product Declaration (EPD)

De Environmental Product Declaration (EPD) is een verklaring van de milieu impact van een product volgens ISO 14025 normen.

Stikstofdepositie berekening

Het brengt de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) van een inrichting of project in kaart.

ROADMAP2030

Samen met een deel van onze klanten committeren wij ons aan netto 0 kg CO2 uitstoot in 2030! Deze groep verdient een speciaal plekje op onze website.

Ons team

Ontmoet onze helden die met jou impact willen maken

Partners

Duurzame:  Een ontzettend breed begrip wat vaak onvolledig of onjuist wordt gebruikt. Voor ons de meest gangbare en complete definitie is die opgesteld in het Brundtland-rapport; Our Common Future uit 1987. 

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij de huidige wereldbevolking in haar behoeften voorziet zonder de komende generaties te beperken om in hun behoeften te voorzien. NOTE: Dit gaat dus eigenlijk in tegen ons eigen gebruik van de term hier? De definitie is omvattend, het gaat over de gehele afdruk van de huidige generatie, niet alleen de CO2.